Werfen
 
Informace Poskytovalete

Děkujeme za návštěvu www stránek společnosti Werfen Czech s.r.o.

Aby tyto stránky byly pro všechny informativní a užitečné, zavedli jsme určitá pravidla, která se však mohou kdykoliv změnit. Abyste měli přehled o aktuálním stavu pravidel, doporučujeme častou návštěvu těchto stránek.
Vstupem na tyto www stránky vyjadřujete souhlas s těmito pravidly. Tyto webové stránky obsahují informace, zprávy, software, fotografie, videa, grafy, hudbu, zvuky, obrázky a další materiály a služby (dále pouze „obsah“), poskytované běžně v rámci licence společností Werfen Czech s.r.o. nebo nezávislými poskytovateli obsahu.

Souhlasíte a berete na vědomí, že společnost Werfen Czech s.r.o. umožňuje přístup k výše zmíněnému obsahu, zároveň je však tento obsah chráněn zákony o intelektuálním a průmyslovém vlastnictví (dále pouze „zákony“). Tyto zákony jsou platné a jsou chráněny všemi aktuálními nebo možnými budoucími prostředky. Následně souhlasíte s tím, že používání obsahu stránek se řídí těmito předpisy a zákony, stejně jako příslušnými zákony o soukromém vlastnictví.

Těmito zákony je chráněn veškerý obsah stránek společnosti Werfen Czech s.r.o. a společnost Werfen Czech s.r.o. je jejich vlastníkem, či v tomto případě má licenci k tomuto obsahu; není proto povoleno měnit, publikovat, šířit, podílet se na přemísťování nebo prodeji, reprodukcí, tvorbě odvozených děl, distribuci, zobrazování, vystavování nebo jinak nakládat s jeho částmi nebo celkovým obsahem.

Bez písemného souhlasu společnosti Werfen Czech s.r.o. není povoleno zřídit odkaz nebo odeslat obsah z jakékoliv URL adresy na kteroukoliv stránku Werfen Czech s.r.o. Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo připomínky, kontaktujte osobu zodpovědnou za tyto stránky.

Werfen Czech s.r.o. je registrovaná obchodní značka. Všechna práva vyhrazena. Jakýkoliv jiný produkt nebo název produktu, uvedený na těchto www stránkách je podle zákonů o intelektuálním a průmyslovém vlastnictví registrován jejich vlastníky. Bez svolení vlastníka není povolena celková ani částečná reprodukce.

Werfen Czech s.r.o. provede veškeré technické úpravy, potřebné ke zlepšení kvality, výkonu, účinnosti systému a napojení na tématické sítě nebo Internet.

Werfen Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit obsah těchto www stránek bez předchozího upozornění.

Werfen Czech s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za nedostatky způsobené serverem nebo připojovacími sítěmi a za poškození, která mohou být způsobena počítačovými viry.

Wefen Czech s.r.o. na sebe nebere jakoukoliv odpovědnost za informace poskytované třetími stranami, předané přímo nebo v rámci odkazu na tyto www stránky.

Praha, červen 2013


Werfen Czech s.r.o
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10
Tel: +00420 246 090 931
Fax: +00420 246 090 936

- Autoimmunity
- Clinical Chemistry
- Critical Care Diagnostics
- Diagnostika Hemostáze
- Serology
Werfen
Divize
Novinky a události
Ke stažení
Servis
Kontakt
Odkazy

© Copyright 2014
All rights reserved.

Legal note
Cookies policy
Werfen.com